జన గన మన janaganamana

23 32 33 34 35

జన గన మన అధినాయక జయహే

जन गन मन jana gana mana జన గన మన ಜನ ಗನ ಮನ જન ગન મન ஜந கந மந

जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता

पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग

तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे

गाहे तव जय गाथा ज

न गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता

जय हे जय हे जय हे जय जय जय जय हे

జన గణ మన అధినాయక జయహే భారత భాగ్య విధాతా   

పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా  ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా
 
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్ఛల జలధి తరంగా

తవ శుభ నామే జాగే   తవ శుభ ఆశిష మాగే  గాహే తవ జయ గాథా

జన గణ మంగళ దాయక జయహే  భారత భాగ్య విధాతా

జయహే జయహే జయహే జయ జయ జయ జయహే

ಜನ ಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ

ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠಾ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ

ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ

ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಶ ಮಾಗೇ ಗಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ

ಜನ ಗಣ ಮಂಗಲ ದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ

ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ

ஜன கண மன அதிநாயக ஜெய ஹே பாரத பாக்ய விதாதா. பஞ்சாப சிந்து குஜராத மராத்தா திராவிட உத்கல வங்கா. விந்திய இமாசல யமுனா கங்கா உச்சல ஜலதி தரங்கா. தவ சுப நாமே ஜாகே, தவ சுப ஆஷிஷ மாகே, ஜாஹே தவ ஜெய காதா. ஜன கண மங்கள தாயக ஜெயஹே பாரத பாக்ய விதாதா. ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஜெய ஜெய ஜெய, ஜெய ஹே.

જન ગણ મન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્યવિધાતા પંજાબ સિન્ધુ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ બંગ વિન્ધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્છલ જલધિ તરંગ તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશીષ માંગે ગાહે તવ જયગાથા જન ગણ મંગલદાયક જય હે ભારત ભાગ્યવિધાતા જય હે, જય હે, જય હે જય જય જય જય હે ।
জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎ‍‌কল বঙ্গ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয়গাথা জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
ജനഗണമന അധിനായക ജയഹേ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ, പഞ്ചാബസിന്ധു ഗുജറാത്ത മറാഠാ ദ്രാവിഡ ഉത്‌ക്കല ബംഗാ, വിന്ധ്യഹിമാചല യമുനാഗംഗാ, ഉച്ഛലജലധിതരംഗാ, തവശുഭനാമേ ജാഗേ, തവശുഭ ആശിഷ മാഗേ, ഗാഹേ തവ ജയഗാഥാ, ജനഗണമംഗലദായക ജയഹേ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ. ജയഹേ, ജയഹേ, ജയഹേ, ജയ ജയ ജയ ജയഹേ!
ޖަނަ ގަނަ މަނަ އަދިނާޔަކަ ޖަޔަ ހޭ ބާރަތަ ބާގްޔާ ބިދާތާ ޕަންޖާބަ ސިންދު ގުޖަރާތަ މަރާތާ ދްރާބިޅަ އުއްތްކަލަ ބަންގާ ބިންދްޔަ ހިމާޗަލަ ޖަމުނާ ގަންގާ އުއްޗަލަ ޖަލަދި ތަރަންގާ ތަބަ ޝުބަ ނާމޭ ޖާގޭ ތަބަ ޝުބަ އާޝިޝަ މާގޭ ގާހޭ ތަބަ ޖަޔަ ގާތާ ޖަނަ ގަނަ މަނަ މަންގަލަ ދާޔަކަ ޖަޔަ ހޭ ބާރަތަ ބާގްޔާ ބިދާތާ ޖަޔަ ހޭ ޖަޔަ ހޭ ޖަޔަ ހޭ ޖަޔަ ޖަޔަ ޖަޔަ ޖަޔަ ހޭ
Jana Gana Mana Adhinayaka jaya hey, Bharata bhagyawidhata. Punjaba, Sindhu, Gujarata, Maratha, Dravida, Utkala, Banga, Windhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uchchala jaladhi taranga Tawa shubha naamey jaagey, Tawa shubha aashis maagey, Gahe tawa jayagatha. Jana gana mangaladhayak jaya hey Bharat bhagyawidhata. Jaya hey, Jaya hey, Jaya hey, Jaya jaya jaya jaya hey!
test